Det behövs flera hundra studentlägenheter i Visby, och nu ger sig fastlandsföretaget Magnolia in i branschen. Företaget vill bygga i kvarteret Adjutanten på A7-området, och även om bygglov ännu inte beviljats så har företaget fått tillstånd att börja med markarbeten. Drygt 140 lägenheter räknar man med. Läs hela artikeln här!