I december slog vabbandet, vård av barn rekord. Anna Henriksson är förskolelärare och har fått ringa många samtal till föräldrar för att be dem hämta hem snoriga barn. “En del föräldrar kör med argumentet att deras barn har allergi¨. Men frågan är om det alltid är allergi”, säger hon. Läs hela artikeln här!