I januari nästa år så höjs biljettpriserna på Västtrafik.Det är regionens kollektivtrafiknämnd som beslutat om en höjning på i snitt 2,6 procent.Prisjusteringen görs bland annat täcka upp för de kostnader som finns för att driva kollektivtrafiken. Läs hela artikeln här!