Västra Götalandsregionen höll under lördagen en ny så kallad vaccinationsdag. Med drop-in på 150 ställen i hela länet hoppades man på att locka folk att vaccinera sig. Men så många ovaccinerade verkar inte ha kommit.
– Det är nästan bara dos tre, säger Ingvar Palmér, undersköterska vid Närhälsans vårdcentral Eriksberg. Läs hela artikeln här!