Kristiansborgs förskola i Västerås vill att barnen ska få använda handdukar av tyg stället för pappershanddukar, men det har både Västerås stad och länsstyrelsen sagt nej till på grund av regler i Miljöbalken.Anna Thunell (MP), ordförande i miljö- och konsumentnämnden, ser fram emot att ärendet ska prövas av domstol, eftersom bedömningen grundar sig på ett avgörande från Mark- och miljödomstolen från år 2010.”Det är mycket möjligt att har kommit längre – att man ser det på ett annat sätt – idag, men då behöver det också få vara prövat”, säger Anna Thunell. Läs hela artikeln här!