Hjärnskakningar är ett stort problem inom ishockeyn. Värdegrundsarbete och olika förebyggande åtgärder har gjorts de senaste åren i Svensk hockeys projekt Nollvision. Nya siffror visar nu på en halvering av antalet hjärnskakningar.
– Det är bra att det vidtas åtgärder, men det har varit lite knepigheter med registreringen, säger Måns Sjögren fysioterapeut och fysansvarig för Västerås IK. Läs hela artikeln här!