Det ser ut att bli trångt på infartsleden i Karlskrona framöver. Med start nästa vecka ska nämligen några av betongpålarna som vägen vilar på förstärkas i höjd med småbåtshamnen, för att öka trafiksäkerheten. Arbetet beräknas var klart runt årsskiftet och under arbetets gång kommer det att bli stor trafikpåverkan enligt kommunen. Bland annat sänks hastigheten från 40 till 30 kilometer i timmen, och bara ett körfält i varje riktning kommer att vara öppet. Läs hela artikeln här!