Valet i Frankrike är i full gång. Patrick Foure, fransman boende i Fjällbacka sedan 2008, röstade i Göteborg tidigare i morse.Ekonomi och säkerhet har varit de viktigaste frågorna för honom, när han bestämt sig för vilken kandidat han ska rösta på.Han menar att valet i Frankrike är viktigt för framtiden, inte minst när det gäller stabiliteten i landet. Läs hela artikeln här!