Det finns många intressen som berörs av Ostlänken genom Linköping, och vi vill bygga en järnväg som är hållbar för framtiden. Därför är det viktigt att vi gör en noggrann utredning av vilka konsekvenser olika placeringar av järnvägen kan få. Läs hela artikeln här!