Hör duellen mellan Peter Bowin (V) och Åsa Evaldsson (M) debatterade kring resultaten i Ronnebys skolor.Såhär säger övriga partier om frågan.Socialdemokraterna oroas över den ökande psykiska ohälsan bland unga i Ronneby och vill satsa pengar på elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin. De vill också ha närvaroteam i skolan, alltså fler vuxna som arbetar med barnen utanför klassrummet. Mer pengar till lästräning tidigt så att alla barn får en läsförståelse. Och – precis som vänstern – inför frukost på skolan. Ronnebypartiet vill göra skolan läxfri. Skolarbetet ska göras i skolan och läggas på föräldrarnas, menar partiet. Men även fler lärare och fler behöriga lärare och höjda löner, säger alltså Ronnebypartiet.Miljöpartiet vill se fler pedagoger i skolan och införa ett tvålärar-system. Ronneby behöver även fler lärare i Svenska som andraspråk och tidiga insatser för att fånga upp barnen redan i förskolan. Assistenter som hjälper till i klassrummet behöver mer utbildning och stöd, säger alltså Miljöpartiet.Liberalerna vill ha fler specialpedagoger och speciallärare i skolan. Ordning är A och O och därför ska lärare har större befogenheter att flytta ut störiga elever. Säger alltså Liberalerna.Sverigedemokraterna vill ge individuell hjälp till de elever som behöver det och förbättra möjligheterna att ingripa mot elever som skapar en dålig arbetsmiljö. Läraryrket ska stärkas med pedagogiska verktyg och Sverigedemokraterna vill också värna det fria skolvalet.Kristdemokraterna vill ha fler behöriga lärare och utbildade elevassister och även specialpedagoger. KD vill även ha fler friskolor, särskilt på gymnasienivå för att främja konkurrensen.Centerpartiet säger att det är svårt för barn från andra länder att hamna rätt in i en helt ny skolsituation där lärandet ser annorlunda ut. Men säger också att situationen har förbättrats och är på väg åt rätt håll. Läs hela artikeln här!