Studenten Anneli tog två vaccindoser mot covid-19 under sin praktik i USA och kan nu inte få ett vaccinbevis i Sverige.Uppsala studentkår möter internationella studenter som vaccinerats i Sverige med tillfälliga personnummer eller som vaccinerats utomlands och nu inte kan få vaccinbevis. Enligt E-hälsomyndigheten utreds problemen med vaccinbevisen för dessa personer. Läs hela artikeln här!