Tidigt 80-tal var en unik tid i svensk historia – så ekonomiskt jämlikt har Sverige aldrig varit, varken innan eller efter. Inkomstklyftorna hade minskat stadigt under 40 år men under 80-talet kom den trenden snabbt att ändras. Börsen gick varm och på kort tid etablerades ett nytt ideal. Sedan dess har klyftan mellan de rikaste och de fattigaste i Sverige fortsatt att växa. Slopade skatter, kapitalinkomst och investeringar har gjort att de rika blir allt rikare. Läs hela artikeln här!