Genomsnittstemperaturen i Uppsala var 1,5 grader högre under de senaste 30 åren än de 30 år som var innan dess, det visar forskning från Uppsala universitet. Ökningen beskrivs som enorm av Cecilia Johansson, lektor i meteorologi, som kopplar förändringarna till global uppvärmning. Nu byter Uppsala till en varmare klimatzon, om ökningen fortsätter är torka att vänta i framtiden. Läs hela artikeln här!