Myndigheter och företag behöver se över informationssäkerheten om de anställda fortsätter att jobba hemifrån, det påtalar nu Carl-Johan Ekelund på it-företaget Atea. Uppkopplade apparater kan användas för att avlyssna oss. “Som anställd bör man tänka på vad man pratar om hemma eller stänga av de enheter som har inbyggda mikrofoner”, säger Carl-Johan Ekelund på en it-mässa på tisdagen. Läs hela artikeln här!