Uppgifter: Apple tvingas dra ner på Iphone-produktionen


Av allt att döma börjar även Apple påverkas av den globala chippbristen. Läs hela artikeln här!

Sorry, comments are closed for this post.