Sedan den 1 september rullar en helt ny fordonstyp i järnvägsanläggningen. Det handlar om ett underhållståg, och i ett pilotprojekt ska nu ett stort antal frågor besvaras under det närmaste halvåret. Målet är säkrare och effektivare banarbeten.

Pilotprojektet Underhållståg kommer att pågå fram till våren 2022, och fram till dess kommer underhållståget att finnas tillgängligt för Trafikverkets ”Underhåll BAS-kontrakt” för Järnväg.

– Tanken är att vi tillsammans med entreprenörerna ska utvärdera hur det är att arbeta i ett underhållståg i olika miljöer, och under olika årstider. Vi ska även belysa om det kan innebära trafikala fördelar, till exempel om vi med underhållståg kan minimera hastighetsnedsättningar på angränsande spår under tiden banarbetet pågår berättar projektledaren Jack Hansen och fortsätter:

Arbete pågår innanför tågets expanderade väggar

Underhållstågets expanderbara väggar ger ett säkert och skyddat arbetsområde. 

– Underhållståget är i praktiken en rullande verkstad, där väggarna är expanderbara för att skapa ett skyddat arbetsområde. Inne i vagnen finns bra belysning, lyftanordningar och uttag för olika verktyg. Det finns även utsug så att man klarar luftkvaliteten vid eventuella svetsarbeten. Att all nödvändig utrustning och material för ett arbete kan tas med ombord på tåget, och därmed inte behöver transporteras ut i förväg, kan frigöra kapacitet i en hårt belastad anläggning.

Inledningsvis kommer tåget testas i Malmö-området och är sedan planerad att användas på både Västkustbanan och Södra Stambanan. Senare i höst hoppas projektet att tåget även kan testas i riktiga vinterförhållanden längre norrut.

Pilotprojektet har i dagsläget etablerat kontakt med flera baskontrakt som vill vara med och utvärdera det nya arbetssättet. Men det finns plats för fler, så om du arbetar i ett baskontrakt och tycker att underhållståget verkar vara intressant – tveka inte att ta kontakt. 

Fördelar i korthet:

  • Arbetsvagnens expanderbara väggar skyddar arbetsplatsen från omgivande trafik, väder och vind – positivt för arbetsmiljö och säkerhet.
  • Belysning och strömförsörjning är god – positivt då många banarbeten utförs nattetid och att dieseldriven utrustning kan ersättas av elektriska maskiner.
  • Entreprenören har med all nödvändig utrustning och material, vilket att innebär att arbetet tar mindre kapacitet i spåren då material och verktyg inte behöver transporteras ut i förväg.
  • Vagnen har en invändig travers vilket möjliggör tunga lyft av räler och komponenter.
  • Vagnen ger förbättrade förutsättningar för att genomföra svetsarbeten i kallt klimat, och ett rejält utsug ser till att luftkvaliteten är god.

Läs hela artikeln här!