Den invasiva arten ullhandskrabba, som liftat hit med fartyg från Kina via Tyskland, breder ut sig i Vänern och hotar både den biologiska mångfalden och fiskeutrustning. Detta enligt en pilotstudie från Högskolan i Skövde. “Våra varmare vintrar kan göra att vuxna individer överlever och fortplantar sig. Och det vill vi undvika”, säger Sonja Leidenberger som är forskare och lektor i biovetenskap. Läs hela artikeln här!