Antalet gravplatser är få i Göteborg och på vissa håll är det fullt på kyrkogårdarna.Begravningssamfälligheten i Göteborg, som är förvaltare för 36 begravningsplatser har nu börjat titta efter ny mark till att anlägga en ny storkyrkogård.I inslaget berättar Katarina Evenseth, begravningschef Svenska kyrkan i Göteborg, hur många tusen fler gravplatser som behövs. Läs hela artikeln här!