Trots prishöjning på diesel och bensin – priset på etanol har ökat mest i år

Priset på det mer klimatvänliga drivmedlet etanol E85 har ökat 36 procent sedan i januari. Det kan jämföras med bensin som ökat med 22 procent. – Regeringen gör inte tillräckligt för att säkerställa att inhemsk produktion av biobränsle kommer i gång och utvecklas, säger Maria Stockhaus, trafikpolitisk talesperson för Moderaterna. Läs hela artikeln här!

Sorry, comments are closed for this post.