I slutet av september började Region Uppsala att erbjuda en tredje vaccindos till de som är 80 år och äldre. Nu fortsätter vaccineringen och inom kort kan fler åldersgrupper kallas för att få en påfyllnadsdos.
– Vi tror att man kommer komma med rekommendationer till nästa åldersgrupp, men vi vet inte när just nu, säger Anna Gillman, biträdande smittskyddsläkare Region Uppsala. Läs hela artikeln här!