Tågen i Vimmerby är mer drabbade av klotter än på någon annan station i både Kalmar län och Östergötland – något Vimmerby Tidning var först att berätta.För att kommat till rätta med problemet har man ökat insynen genom att avverka träd och buskar på ena sidan av stationen. Men det räcker inte enligt Transdevs säkerhetsinspektör Alexander Johansson.”Vårt önskemål är att man tar bort mer sly och buskar kring stationsområdet och sätter upp starkare belysning – helst belysning som tänder upp när någon finns vid tågen”, säger han. Läs hela artikeln här!