Hybridmöten innehåller en hel del utmaningar, och för att få fram ett budskap är det viktigt att alla deltagare är engagerade. Här är några tips för att bli en mer inkluderande mötesledare eller talare.

Under ett hybridmöte gäller det att ha koll på en utspridd publik. Det blir därför extra viktigt att både kunna interagera med kollegor som sitter i samma rum, men också med medarbetare som deltar på distans. På sajten Fast Company ges några tips för att få alla att känna sig inkluderade.

Planera och inkludera

Oavsett om du ska hålla ett tal eller leda ett möte för en hybridpublik, är det viktigt att i förväg planera för hur alla deltagare ska engageras. När mötet startar bör du hälsa på alla – och även se och uppmärksamma personer som inte befinner sig i rummet. Mötesledare bör dessutom uppmuntra virtuella deltagare att delta i chattar och icke-verbala kommentarer. Glöm inte att då och då se in kameran så att även distansdeltagare känner sig inkluderade.

Läs mer: Bra arbetsmiljö gynnar även lönsamheten

Tekniken

Konferenssystem med röstspårning underlättar samtal i en hybridmiljö. Om kameran och mikrofonen kan fokusera på personen som talar får deltagare på distans bättre koll på vilka som är i rummet. Alla som inte pratar bör dessutom använda mute-knappen för att undvika störande ljud och ekon. Tätare pauser kan underlätta för att behålla fokus under mötet, särskilt om några kanske deltar på datorer där mejl och team-chattar lätt kan distrahera. 

Budskapet

Oavsett om du talar inför en fysisk, virtuell eller en hybridpublik, är det viktigt att du får fram ditt budskap. Bestäm i förväg vilken poäng du vill göra. Var tydlig med att peka ut mål du vill nå och vilka steg som bör tas. Ett bra sätt att fånga lyssnarnas intresse är att även förmedla känslor och engagemang för en fråga.

Läs hela artikeln här!