Tisdagen 21 september kl 13 krokar projekt E4 Förbifart Stockholm och våra entreprenörer arm i Håll Nollans säkerhetspush.

Håll nollans säkerhetspush är en manifestation som visar att vi kan skapa en säkrare bygg- och anläggningsbransch genom att lyssna på varandra och gemensamt hitta bra lösningar.

Tisdagen den 21 september klockan 13.00  gör vi ett produktionsstopp på våra byggen och tillsammans stannar vi upp och uppmärksammar hur vi kan bidra till en säkrare arbetsplats – genom samverkan.

Trafikverket är en av tretton initiativtagare till Håll Nollan som är en förening med över 80 medlemmar som alla samverkar för noll olyckor i byggbranschen.

Trafikverket genomför Håll nollans säkerhetspush

För andra året i rad deltar Trafikverket i Håll Nollans säkerhetspush, som ersätter vår tidigare ”stand down”.

I projekt E4 Förbifart Stockholm genomför vi säkerhetspushen som ett digitalt evenemang med anledning av Corona. Projektchef Johan Brantmark pratar om vikten av samverkan i säkerhet -och arbetsmiljöfrågor tillsammans med våra entreprenörer.

– Håll Nollans säkerhetspush är en manifestation för att visa att samverkan har en avgörande betydelse för att skapa en olycksfri bygg- och anläggningsbransch. Alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser ska komma hem oskadda efter varje arbetsdag, säger Therese Broström, tillförordnad funktionsansvarig byggarbetsmiljö i E4 Förbifart Stockholm.

Läs hela artikeln här!