11 704 älgar ska fällas i Västerbotten 2022. Det är Länsstyrelsens mål inför höstens älgjakt.Länets älgstam har minskat tydligt sedan 2017 och därför är avskjutningen något lägre än tidigare år. I vissa delar av länet syftar avskjutningen fortfarande till en minskning av älgstammen och i andra delar ska avskjutningen balansera stammen. Läs hela artikeln här!