Räddningstjänsten fick hjälpa till när hemtjänstens nattpatrull skulle till en vårdtagare i Oskarströmstrakten, patrullen kom inte fram på grund av snön.Snön har också ställt till det för tidningsbuden, främst på de mindre vägarna på landsbygden i hela Halland. Det har också varit problem med tryckeriet och flera tidningar är sena. Läs hela artikeln här!