Med anledning av kriget i Ukraina vänder sig människor till Svenska kyrkan för att erbjuda sin hjälp.Peter Åström är stiftsprost på Västerås stift, som förbereder sig för att stötta församlingarna och samverkar med till exempel länsstyrelsen och Röda Korset.”Ta kontakt med din församling eller ditt pastorat och erbjud dina tjänster och vad du kan tänka dig att hjälpa till med”, säger han. Läs hela artikeln här!