Det här är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion.

Experter varnar för att svenska bolag missar möjligheter utomlands när de inte agerar i en värld som trots fortsatta problem med resande och geopolitisk osäkerhet har återgått till tillväxt och omvandlingstrender som stärker svenska bolags möjligheter.

Ny Teknik Education passade på att ställa några frågor till Johan Annell och Daniel Karlsson, som förutom att vara experter och rådgivare i globala handelsfrågor på Asia Perspective och bosatta i Peking i Kina respektive Ho Chi Mihn City i Vietnam också är kursledare på Ny Teknik Educations högaktuella utbildning om strategier för global handel.

Ni är aktiva i Kina och Sydostasien, vad är det ni ser att svenska bolag missar för möjligheter?

– Generellt ser jag ett problem i att många svenska bolag redan innan pandemin hade begränsad kunskap och strategiskt fokus på de stora tillväxtmarknaderna i Asien säger Johann Annell och fortsätter; I många industrier är Asien redan majoriteten av världsmarknaden, och inom t. ex. industriella varor är det inte ovanligt att Kina ensamt har över 50 procent av världsmarknaden inom vissa segment. Det är vanligt att bolag antingen inte ser potentialen hos asiatiska kunder med höga krav och god betalningsförmåga, eller att de ser den men inte är förmögna att mobilisera sin organisation och resurser för att fånga potentialen.

Johans kollega Daniel Karlsson fortsätter:

– Något många också missar är den industriella transformation som sker i Sydostasien, där länder som Vietnam har en industri och arbetsstyrka som blir alltmer kapabel att exportera till Europa. Många bolag blir förvånade när de inser storleken på besparingar de kan göra på leverantörsmarknader där de tidigare inte hittat leverantörer kapabla att möta deras krav, mycket har förändrats bara de senaste fem åren och nya frihandelsavtal snabbar på utvecklingen. Att industrin går starkt gör förstås att behoven för industriell utrustning, insatsvaror och digitala lösningar ökar, det gör också att en allt större andel av befolkningen får ökade inkomster och smak för importerade konsumentvaror.

Vad ser ni för anledningar att svenska bolag inte tar möjligheterna?

– En viktig anledning är att relativt få beslutsfattare i många svenska bolag har längre utlandserfarenhet, och även för de som har det är det svårt att hålla sig uppdaterad på hur marknader långt borta utvecklas, särskilt när vi i nu 1,5 år knappt kunnat resa mellan kontinenterna förloras de personliga intrycken som låter ledare med övertygelse driva exportagendan, säger Johan Annell.

– Det finns också en ökad osäkerhet kring hur synliga och osynliga handelshinder påverkar globala leverantörskedjor och export, komplexiteten i att bedöma risker kan vara en svåröverstiglig tröskel för ledare som behöver väga kostnad och förväntade resultat, säger Daniel Karlsson.

Vad ser ni är de tre viktigaste åtgärderna för att bibehålla global konkurrenskraft och öka försäljningen?

1. Förstå din affär och sätt det i en global kontext, analysera hur dina konkurrensfördelar och affärsmodell påverkas av de stora trenderna idag och om fem år
2. Arbeta med scenario-analys för de stora osäkerhetsfaktorerna i ditt bolag, bygg en strategi som är robust för en mängd möjliga utfall i globala osäkerheter såsom: geopolitik, regleringar, teknikutveckling, tillgångspriser och makroekonomi
3. Måla upp den inspirerande visionen av hur ert bolag kan växa och skapa värde för människor i ett globalt perspektiv, gör sedan den kvantitativa analysen för att prioritera rätt och sätta en långsiktig strategisk plan för hela affären med en serie konkreta initiativ

Johan Annell och Daniel Karlsson är kursledare i Ny Teknik Educations nya och högaktuella utbildning Strategier för global handel – handelshinder, risker och möjligheter.

Utbildningen består av fyra delkurser som vardera är en halvdag långa och är fördelade över två veckor (16 november, 18 november, 23 november samt 25 november). Utbildningen ger dig som helhet en god förståelse för hur du arbetar fram framgångsrika strategier för global handel i en internationell handelsmiljö som präglas av handelshinder, kända och okända risker, men även möjligheter!

Du läser mer om utbildningen här!

Annonsinformation

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till agency@nyteknikgroup.se

Läs hela artikeln här!