Kristina Lundberg, centerpartist och kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Lyssna: Sunne passiva

  • Trots att kritik riktats i många år mot säkerhetsbrister vid oövervakade järnvägsövergångar i Sunne, så har kommunen inte aktivt jobbat för att det ska bli säkrare, utan anser att det är Trafikverkets ansvar.
  • I Torsby kommun invigdes i somras en gång- och cykeltunnel där det tidigare legat en oövervakad järnvägsövergång. Där hade kommunen en dialog med Trafikverket om vad som behövde göras och var också med och finansierade projektet.
  • “Vi har gjort ett antal säkerhetsåtgärder men de är på landsbygden”, säger Kristina Lundberg, centerpartist och kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

P4 Värmland
p4varmland@sverigesradio.se

Läs hela artikeln här!