Länsstyrelsen i Norrbotten har under våren sökt norrbottningar som vill stärka beredskapen i länet och nu ska 22 personer som har valts ut få sin utbildning. Det handlar om en styrka som kan hjälpa till med bekämpning av skogsbränder och översvämningar, men som också ska fungera vid höjd beredskap och krig. Satsningen är ett samarbete mellan länsstyrelsen i Norrbotten, räddningstjänsterna i länet och Försvarsutbildarna. Läs hela artikeln här!