Lyssna: IVO JO-anmäls igen

  • Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäls återigen till JO för deras beslut att blixtstänga HVB-hemmet i Hagfors efter femåringens död.
  • Beslutet som togs av IVO för att det fanns risk för liv och hälsa, ledde till att de andra barnen fick omplaceras akut.
  • För den nya anmälan står HVB-hemmets tidigare föreståndare som hänvisar till Barnkonventionens artikel 12 om att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.

P4 Värmland
p4varmland@sverigesradio.se

Läs hela artikeln här!