Forskarnas låda utnyttjar att vissa salter har en starkt kylande effekt på det vatten som de löses upp i. Vid rumstemperatur kan boxens insida nå 3,6 grader Celsius.

Att kunna hålla livsmedel svala i länder med ett varmt klimat utan att använda el skulle onekligen vara fördelaktigt för många. Vid King Abdullah University of Science and Technology i Saudiarabien, Kaust, har man tagit fram en kylbox som klarar detta. Det skriver universitetet på sin hemsida.

Läs mer: Bolag köper kolkraftverk för att bryta kryptovalutan bitcoin

Lösningen bygger på att vissa salter absorberar väldigt mycket energi när de löses upp, vilket i sin tur snabbt kyler vattnet. Innovationen är i grund och botten en metallkopp placerad i en låda av frigolit. Efter att vattnet har återgått till rumstemperatur förångas vätskan med hjälp av en kupolformad solfångare vars material tar upp en optimal bredd av solstrålarnas spektrum. I processen fastnar saltkristallerna på utsidan av vattenkoppen för att sedan lossna och trilla ner, redo för att användas igen. 

Foto: Veronica Moraru / KAUST

Forskarna utvärderade en rad olika salter och kom fram till en överlägsen vinnare. Ammoniumnitrat visade sig ha en fyra gånger så stark kylande effekt som tvåan, ammoniumklorid. Under testerna mättades 100 gram vatten som regel av mindre än samma vikt av de olika salterna. Men forskarna lyckades lösa upp hela 208 gram ammoniumnitrat i 100 gram vatten.

Hur svalt blir det då inne i lådan? Vid en omgivande rumstemperatur lyckades boxen komma ner till 3,6 grader Celsius, och insidan uppehöll sedan en temperatur på 15 grader i mer än 15 timmar. Enligt Kaust skulle principen kunna skalas upp för att exempelvis ge kyla till ett sovrum. Deras studie har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Energy & Environmental Science.

Läs hela artikeln här!