Nu vill Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ha hjälp av allmänheten att rapportera in döda djur som finns i närheten av människor.Anledningen är att SVA vill kunna upptäcka eventuella sjukdomar som djuren bär på.”Sjukdomarna kan gå på populationen, vilt-tamdjur eller människor”, säger Erik Ågren, chef vid viltsektionen i Uppsala. Läs hela artikeln här!