Region Jönköpings län ligger något sämre till med vaccinationstäckningen jämfört med jämbördiga län. Det säger biträdande smittskyddsläkare David Edenvik som hoppas att man ska kunna komma åt vaccinationsskeptikerna via nyckelpersoner i deras omgivning. Läs hela artikeln här!