Nackas miljö- och stadsbyggnadsnämnd har lagt ett föreläggande mot SL om att åtgärda tak, fönster och dörrar på Igelboda stationshus. SL har nio månader på sig att åtgärda huset annars kommer det kosta SL 200 000 kronor. Dessutom läggs det på 100 000 kronor för varje påföljande tremånadersperiod om åtgärdskraven inte utförts.SL har sökt om rivningslov i flera omgångar sedan 2013, då huset brandhärjades, men fått nej, skriver Nacka Värmdö-posten. Läs hela artikeln här!