Skolsköterskor i Strömstad tvingas nu omplaceras till hemsjukvården i kommunen.Orsaken är den den höga sjukfrånvaron, till följd av smittspridningen av covid-19, och det handlar i nuläget om två sjuksköterskor som går in i verksamheten under två veckors tid.”Man kan inte upprätthålla patientsäkerheten”, säger Karin Mellberg Jansson, HR-chef i Strömstad. Läs hela artikeln här!