Svenska skidförbundet ser just nu över tävlingsverksamheten för barn och ungdomar och fokuserar extra mycket på delaktighet. Just nu samlar förbundet in tävlande barn och ungdomars åsikter och synpunkter.Målet är att ha välkomnande och utvecklande tävlingar för yngre skriver Svenska skidförbundet på sin sajt. Läs hela artikeln här!