Resandet med kollektivtrafik börjar närma sig de nivåer som de befann sig på innan pandemin.Siffror från Skånetrafiken visar att antalet resenärer nästan tillbaka på 2019 års nivåer men det är pendlare som är svårast att locka tillbaka.”Det har varit en viss beteendeförändring”, säger Anastasia Malmros på Skånetrafiken. Läs hela artikeln här!