Ett stort antal av sjuksköterskorna, specialistsjuksköterskorna, röntgensjuksköterskorna och barnmorskorna på Sollefteå sjukhus har valt att säga upp sig. Hittills i år har sammanlagt 44 stycken anställda, varav 27 sjuksköterskor, på sjukhuset valt att säga upp sig vilket är en dubblering mot förra året. “Det största är att det har blivit en arbetsmiljö som inte går att hantera”, säger Birgitta Kjellström, en av alla sjuksköterskor som sagt upp sig. Läs hela artikeln här!