Fram till april kommer över hälften av personalen, bland annat sju av åtta psykologer, på barn- och ungdomspsykiatrin i Mora att sluta.”För mig så är det en stor sorg”, säger Anna Schuber, avdelningschef för BUP i Mora, som är en av dem som sagt upp sig.En av anledningarna till att hon väljer att sluta är hur ledningen har hanterat felen med köerna till BUP i Dalarna, säger hon. Läs hela artikeln här!