SIGNA Premier, SIGNA Pioneer, SIGNA Architect, Discovery MR750w 3.0T, Discovery MR750 3.0T, SIGNA Voyager, Optima MR450w 1.5T, SIGNA Artist, SIGNA Creator, SIGNA Explorer och 1.5T Signa HDxt – GE Medical Systems, LLC och GE Healthcare (Tianjin) Company Limited | Läkemedelsverket

Läs hela artikeln här!