Antalet stölder av båtar, båtmotorer och utrustning i båtar har minskat kraftigt under de senare åren. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet BRÅ och Stöldskyddsföreningen.En orsak tros vara pandemin med restriktioner i resor då färre båtligor från andra länder varit på plats. Viktor Eklöf, utredningsinspektör på Larmtjänst, anser ändå att antalet stölder är på för höga nivåerHan tror att införande av båtregister som gör båtar spårbara kan vara ett sätt att få ned stölderna ytterligare.Kostnaderna för de båtrelaterade stölderna uppgår till uppskattningsvis 300 miljoner kronor årligen enligt Larmtjänst. Läs hela artikeln här!