Hör duellen mellan Louise Erixon (SD) och Birgit Birgersson Brorsson (S) om tryggheten som ökar i Sölvesborg.Såhär säger övriga partier om frågan.Liberalerna vill öka tryggheten genom att ge ungdomarna intressanta fritidsaktiviteter genom nära samarbete med föreningar OCH vill samtidigt söka upp ungdomar som är på glid. Liberalerna vill även identifiera missbrukare och sätta in åtgärder så att de får arbete i kombination med stöd och hjälp med sina missbruksproblem.Vänsterpartiet vill öka tryggheten genom att rikta kommunens resurser mot det som är kommunens uppgift – det förebyggande arbetet och det behandlande arbetet. Vänstern menar att kommunen bara i undantagsfall ska lägga pengar på det som är andra myndigheters ansvar, men tillägger, att om polisen pekar ut områden där det behövs kameraövervakning så är de för det.Vänstern vill införa “bostad först” till missbrukare och återfallsbrottslingar för att de ska återanpassas. Och även se ett strukturerat samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektor.Centerpartiet vill ha bättre belysning på mörka och otrygga platser och när nya områden byggs se över om man kan bygga fler återvändsgator. Centern tycker också att det är ett problem att elever får kliva av bussen på mörka platser under vinterhalvåret, nämner bland annat Norje.Moderaterna vill arbeta förebyggande i alla åldersgrupper med fokus på barn, ungdomar och unga vuxna. De vill även utveckla den nya organisationen.SoL-partiet säger att de tog initiativet till Trygghetsvärdarna i Sölvesborg och att Samstyret utvecklade förslaget till vad det är idag. De allra flesta invånarna är mycket positiva till verksamheten. Läs hela artikeln här!