Hör duellen mellan Max Nielsen (SD) och Annika Sjöstedt (S) om den lilla kommunens framtid.Såhär säger övriga partier om frågan.Vänsterpartiet vill genom aktiv marknadsföring, till exempel filmer och mässor, visa på Olofströms goda sidor. Till exempel prisvärda hus, stora naturvärden, bra fritids och kulturliv, bra skola och barnomsorg. Och kanske särskilt fundera på hur man når alla som pendlar till Olofström för att jobba. De kanske lika gärna kan bo här också, menar Vänstern.Kristdemokraterna ser inte att lösningen är att slå ihop sig med en annan kommun. Istället vill de öka samarbetet och utveckla de samarbeten man redan har med grannkommuner.Centerpartiet ser inte heller att kommunsammanslagning är en väg framåt. Inte heller långsiktigt är det här en lösning, menar man. Däremot vill Centerpartiet utveckla samarbeten inom olika områden. Det som visat sig funka är till exempel Västblekinge Miljö och räddningstjänsten. Däremot fungerade inte samarbete inom skolan, där blev det för mycket revirpinkeri, säger alltså Centerpartiet. Läs hela artikeln här!