Karlstad har en målsättning om att bli klimatneutralt år 2030, och projekt pågår med sikte på det. Miljöpartiet har tagit fram en lokal klimatfärdplan.”Först och främst måste vi se till att det finns en skälig levnadsstandard”, säger Robin Lennartsson (SD). Läs hela artikeln här!