Svenska kyrkan ska ha en klimatneutral verksamhet, det är ett mål som de har satt till 2030. Bland annat har de avsatt 270 000 kronor som ska användas för att klimatkompensera det här året, samt gälla retroaktivt för förra året. “Det är väldigt viktigt att man har koll på sin klimatpåverkan”, säger Sara Bronner, hållbarhetsutvecklare på Örebro pastorat. Läs hela artikeln här!