Antalet orosanmälningar om barn som misstänks fara illa till Socialtjänsten i Östersunds kommun har nästan fördubblats sedan år 2015.Helén Blomé som undervisar på Mittuniversitetets socionomprogram hur det fungerar när man gör en orosanmälan: “Du behöver inte veta att ett barn far illa. Det räcker att du har en misstanke”, säger hon.”Bättre att göra en anmälan för mycket än en för lite”, säger Helén Blomé. Läs hela artikeln här!