Hör duellen mellan Leif Håkansson (S) och Björn T Nurhadi (SD) om drogen Oxycontin och dess spridning i Karlshamn.Såhär säger övriga partier om frågan.Moderaterna vill har mer hundsök på skolorna, fler socialarbetare ute på fältet utanför kontorstid och de vill införa en 24-timmars-garanti för kontakt vid narkotikabruk. Man vill även undanröja alla sekretesshinder mellan socialtjänst och polis, och ha mer samarbete mellan skola, social, polis och fritid.Liberalerna vill strypa tillgången på droger, tidiga sociala insatser främst i riskgrupper och arbeta aktivt och tidigt mot psykisk ohälsa bland barn och unga – i skolan.Miljöpartiet vill korta och få bort köerna helt till barn och ungdomspsykiatrin, fler aktiviteter för unga. Inte bara minska köerna till Kulturskolan och Teatersmedjan, utan även ordna så att ungdomar som till exempel vill meka med bilar ska få en träffpunkt för att göra det. Här behöver kommunen samarbeta med organisationer och föreningar. Slutligen: Barn till nyktra föräldrar har färre drogproblem och därför är det förebyggande arbetet viktigast.Även Kristdemokraterna vill korta köerna till BUP och att det ska vara lätt att få tag på en kurator eller familjerådgivning om man behöver det. Skolpersonal ska utbildas för att kunna se problemen tidigt. Fältgruppen är också viktig. Även KD betonar samarbete med skola, polis, föräldrar och så vidare. Det gör alla partier.Centerpartiet vill också ha narkotikasök på skolor, skolsköterskor för samtal och aktivt partiöverskridande arbete i Brottsförebyggande rådet. Nattvandrande föreningar och tät dialog med personal från fritidsverksamhet och social verksamhet. Läs hela artikeln här!