Hör duellen mellan Christina Mattisson (S) och Lennarth Förberg (M) om de växande köerna för utredning hos BUP.Såhär säger övriga partier om frågan.Vänsterpartiet vill stärka den psykiatriska vården på bred front, alltså inom primärvården, öppna och slutna psykiatrin, för barn och ungdomar och stärka självmordspreventionen. Alla vårdcentraler ska kunna erbjuda kuratorskontakt och terapisamtal med legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Om fler behandlades, skulle allvarlig psykisk ohälsa och sjukskrivning kunna förebyggas.Liberalerna vill ha elevhälsoteam på skolorna som ska stärkas med skolläkare, skolsköterskor med specialistkompetens inom psykiatri, skolpsykologer, skolkuratorer och stödpedagoger. På så sätt ska det vara enkelt att få hjälp. Liberalerna vill även se fler familjecentraler i länet. Slutligen vill partiet se ett bättre samarbete mellan regionen och lärosäten för att psykologer och socionomer lättare ska kunna anställas.Centerpartiet ser ett problem i att vem som helst kan söka sig till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP är en specialistmottagning och ska ta hand om de mer allvarliga fallen. Centern vill därför att det ska bli naturligt för familjer att i första hand söka sig till primärvården och att de ska kunna ta emot barn och unga med kortare varsel.Kristdemokraterna vill att man redan i skolan identifierar barn som mår dåligt och sätter in stöd. Primärvården har en viktig roll i att avlasta specialistvården. Rekrytering av personal står i centrum för att hantera dagens situation.Sverigedemokraterna vill jobba förebyggande och längre ned i åldrarna och införa Sagamodellen i Blekinge där man jobbar tillsammans med kommunerna och fångar upp psykosocial ohälsa så tidigt som i förskolan. Sen vill SD även stärka BUP så att utredningar inte dröjer över ett år som idag. Läs hela artikeln här!