Hör duellen mellan Morgan Bengtsson (S) och Rolf Jönsson om missnöjet hos företagarna i OlofströmSåhär säger övriga partier om frågan.Vänsterpartiet vill att kommunens genom sin nya näringslivsavdelning stöttar och underlättar särskilt för de företag som arbetar för ett fossilfritt samhälle och befintliga företag att ställa om. Vänstern tycker också att det är rimligt att se över om näringslivsavdelningen har tillräckliga resurser för sitt arbete.Kristdemokraterna ställer stort hopp till den omorganisation som kommunen gjort där arbetet med näringslivet flyttat från ett bolag in i kommunen, alltså både näringslivschef och näringslivsutvecklare ligger direkt under kommunledningen. Plus det näringslivsråd som tagit beslut om bara här i dagarna.Moderaterna vill skapa större förståelse för företagare bland tjänstemän och beslutsfattare, förenkla upphandlingsprocessen så att även mindre företag har en sjysst chans att lägga anbud. Bättre framförhållning av industrimark så den finns på plats när företag vill etablera sig och tomter för bostadsbyggande måste stå klara när människor vill bygga. Bättre nätverk mellan företag och skola för att fånga ungas intresse så att företagen får rätt kompetens. Moderaterna vill även införa LOV, alltså lagen om valfrihetssystem och se till att Sydostlänken byggs.Sverigedemokraterna vill ha det som brukar kallas “en väg in”. Alltså en företagsansvarig som lotsar runt potentiella aktörer till rätt instans i kommunen. Företagare ska få hjälp att minska det administrativa arbetet med att etablera sig i Olofström. SD vill även att det nya näringslivsrådet ska arbeta fram en plan för att stärka Olofströms attraktionskraft. Gärna genom studiebesök och intervjuer med företrädare för andra kommuner som varit framgångsrika. Läs hela artikeln här!