Det finns risk för vattenbrist i flera län, bland annat i Västmanland, enligt Sveriges Geologiska Undersökning – SGU.Det är framförallt personer med egna brunnar som kan få det extra svårt under de kommande månaderna.”Om det fortsätter vara torrt och varmt kan vi nå riktigt låga vattennivåer”, säger statsgeologen Anders Retzner. Läs hela artikeln här!